Đoàn công tác Ban Tuyên giáo thị ủy kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị 05 tại phường Dĩ An

Thời sự - Chính trị

          Hiện có 31 chi bộ trực thuộc với 1.078 đảng viên, nhiều nhất so với các phường khác trong thị xã- đây là điều kiện thuận lợi để Đảng ủy phường Dĩ An lan tỏa việc thực hiện chỉ thị 05 trong mỗi CBCC-ĐV và nhân dân.

          Trong 3 năm- từ 2016 đến 2019, Đảng ủy phường Dĩ An tổ chức 8 hội nghị triển khai các chuyên đề về học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM. Mỗi cán bộ- đảng viên – sau học tập đều viết bản cam kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12. Từng chi bộ trực thuộc, cơ quan – đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể hóa việc thực hiện chỉ thị 05, xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, tác phong công tác trong CBCC-VC đơn vị. Đơn cử, UBND phường tổ chức tốt mô hình chính quyền, công sở thân thiện vì nhân dân phục vụ; chi bộ quân sự phân công mỗi lực lượng dân quân phụ trách quản lý, giúp đỡ 3 hộ dân; đảng ủy phường với mô hình Gần dân, sát dân và giúp dân..


Đoàn kiểm tra làm việc tại phường Dĩ An


          Tại buổi làm việc, đoàn Kiểm tra BTG thị ủy cũng lưu ý đảng ủy phường Dĩ An tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đa dạng hình thức, nội dung, mô hình, cách làm về thực hiện chỉ thị 05; cần tuyên dương khen thưởng, động viên kịp thời các các nhân, tập thể tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị 05; tiếp tục công tác tự kiểm tra- giám sát tình hình triển khai- thực hiện trong các chi bộ, cơ quan, đơn vị; cần chọn lọc những mô hình học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM tiêu biểu, thiết thực và mang lại hiệu quả để nhân rộng, góp phần lan tỏa việc thực hiện chỉ thị 05 trong đời sống nhân dân.

 


            Hồng Nguyên – Tuấn Anh