Thị xã Dĩ An tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019

An ninh - Trật tự

 

           Chiều ngày 15 tháng 8 năm 2019, Thị xã Dĩ An đã tổ chức ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2019. Dịp này thị xã Dĩ An đã vinh danh và khen thưởng 16 tập thể, 29 cá nhân có đóng góp tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019.


Đại biểu tham dự hội nghị


          Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác giữ gìn ANTT của địa phương. UBND các phường, các ban ngành đoàn thể đã quan tâm củng cố kiện toàn hoạt động của các mô hình tự quản gắn với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương như phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác “ xây dựng xã phường thị trấn không có tệ nạn ma túy, mại dâm”…Các lực lượng nòng cốt ở cơ sở được quan tâm củng cố góp phần quan trọng giữ gìn ANTT. Hiện nay thị xã Dĩ An có 7 ban, 41 tổ bảo vệ dân phố, 7 đội dân phòng, 1116 tổ nhân dân tự quản.


Ông Phạm Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại ngày hội


          Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm đến người dân được thực hiện thường xuyên với nhiều đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền. Qua đó, người dân nâng cao hiểu biết pháp luật, cảnh giác với các loại tội phạm. Trong năm người dân đã cung cấp 198 tin có giá trị liên quan đến ANTT giúp lực lượng chức năng điều tra 39 vụ, bắt và xử lý 103 đối tượng.


Các tập thể và cá nhân được khen thưởng tại ngày hội


         Trong thời gian tới thị xã Dĩ An sẽ tiếp tục phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy tinh thần tự quản của người dân; thực hiện tốt  thông tư 23 của Bộ Công An của Bộ công an; nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở; nhân rộng những mô hình tự quản hiệu quả; kịp thời khen thưởng biểu dương những tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào./.


Minh Huyền- Tuấn Anh