Thị ủy Dĩ An họp giao ban công tác xây dựng Đảng

Thời sự - Chính trị

          Tiếp tục tập trung phát triển đảng viên trong công nhân, người lao động ở các công ty, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Đó là phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của công tác tổ chức, xây dựng Đảng của thị ủy 6 tháng cuối năm.

          Toàn Đảng bộ thị xã Dĩ An hiện có 4.861 đảng viên, sinh hoạt tại 51 chi đảng bộ trực thuộc, tăng 82 đảng viên so với đầu năm. 6 tháng đầu năm nay, các cấp ủy Đảng thị xã thực hiện tốt quy định về sinh hoạt chi bộ, thường xuyên theo dõi, chỉ đạo các tổ chức đảng cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng đảng và công tác chuyên môn. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên ổn định, yên tâm công tác, chấp hành tốt sự phân công của tổ chức; nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đại biểu tham dự hội nghị


           Tại hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, đại diện Đảng ủy các phường trao đổi một số khó khăn trong công tác phát triển Đảng viên mới trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Mặt khác, việc duy trì sinh hoạt của các chi bộ đảng trong doanh nghiệp chưa thường xuyên vì phục thuộc vào thời gian làm việc của đảng viên tại doanh nghiệp; cấp ủy các chi đảng bộ phân công đảng viên hỗ trợ chi bộ doanh nghiệp cũng bị đọng về thời gian nên chất lượng hoạt động chưa cao. Ngoài ra, các đại biểu còn đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về sinh hoạt chuyên đề, tăng cường phối hợp thông tin giữa BTC thị ủy và đảng ủy các phường đối với những đảng viên chuyển sinh hoạt về nơi cư trú.

          Trong 6 tháng cuối năm 2019, Thị ủy Dĩ An tiếp tục lãnh - chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị theo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch công tác năm. Làm tốt công tác tổ chức, cán bộ và xây dựng tổ chức Đảng, chuẩn bị các bước cho đại hội các chi đảng bộ thị xã diễn ra trong năm 2020.  Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các chuyên đề sinh hoạt đảng; nâng cao vai trò trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể; làm tốt công tác xây dựng Đảng ở địa phương.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh