Thị ủy Dĩ An –Tổng kết công tác xây dựng Đảng vả thi hành điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII

Thời sự - Chính trị

          Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Thị ủy Dĩ An đã triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh kịp thời, sâu sát đến các chi đảng bộ trực thuộc, cán bộ - đảng viên và nhân dân. Trong đó, tập trung quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng thường xuyên được quan tâm kiện toàn phù hợp với tình hình thực tiễn của từng đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển địa phương. Chất lượng đảng viên, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên, vị trí, vai trò lãnh đạo của cấp ủy, của tổ chức cơ sở đảng ngày càng được khẳng định. Các buổi học tập chuyên đề - nghị quyết, nghe thời sự có trên 80% đảng viên tham gia. Đã tổ chức 14 lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, kết nạp mới 693 đảng viên. Nâng tổng số đảng viên toàn thị xã hiện có hiện 4.861 đảng viên, sinh hoạt tại 51 chi đảng bộ trực thuộc.


Đại biểu tham dự hội nghị

Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư thường trực thị ủy phát biểu tại hội nghị


        Các cấp ủy đảng và cán bộ đảng viên thực hiện nghiêm túc điều lệ Đảng và các quy định Trung ương, góp phần năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, tăng cường đoàn kết nội bộ và thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, kỷ luật, kỹ cương trong Đảng.  


Ông Nguyễn Hoàng Thao - Phó bí thư thường trực tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo


        Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương; đặc biệt là những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở cơ sở.

        Phát biểu tại Hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoàng Thao biểu dương những nỗ lực cố gắng của các tổ chức cơ sở Đảng  trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời lưu ý địa phương tiếp tục làm tốt công tác quán triệt triển khai các Nghị quyết của Đảng; quan tâm sắp xếp tổ chức bộ máy chính trị tinh gọn – hiệu quả. Tiếp tục có giải pháp đối với công tác phát triển đảng viên  ở các doanh nghiệp,  làm tốt công tác chỉ đạo và chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Hồng Nguyên – Tuấn Anh