Thị xã Dĩ An: Sơ kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 77/2010 của Chính phủ

An ninh - Trật tự

Công an thị xã Dĩ An, BCHQS vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện Nghị Định 77/2010 của Chính phủ về phối hợp giữa 2 lực lượng trong bảo vệ an ninh quốc gia- trật tự ATXH trong tình hình mới.Hình ảnh hội nghị Sơ kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định 77/2010 của Chính phủ


6 tháng đầu năm nay, lực lượng vũ trang thị xã đã thực hiện nghiêm quy chế phối hợp theo nội dung Nghị định 77/2010 và nghị định 133 đối với cấp xã phường. Trong đó chú trọng nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trao đổi thông tin, dự báo tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương giữ gìn ANTT trên địa bàn. Các lực lượng đã tập trung công tác tấn công trấn áp các loại tội phạm, tăng cường bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị trọng đại của địa phương đất nước. Qua tuần tra vũ trang, quản lý nhà nước về ANTT  đã phát hiện 45 vụ 59 đối tượng phạm tội, lập hồ sơ xử phạt hành chính 189 vụ 268 đối tượng vi phạm pháp luật, phát hiện và xử lý 37 trường hợp mua bán vũ khí, công cụ hỗ trợ qua mạng. Ngoài ra phát hiện 907 lượt cơ sở kinh doanh ngành nghề có điều kiện vi phạm về ANTT.

Về nội dung phối hợp trong công tác vận động quần chúng và giáo dục quốc phòng an ninh, 6 tháng đầu năm 2 lực lượng đã phối hợp đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc. Các phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm được tuyên truyền rộng rãi để người dân đề cao cảnh giác. BCHQSTX và công an thị xã đã tăng cường tiếp xúc, vận động các doanh nghiệp thành lập đội công nhân xung kích tự quản về ANTT. UBND thị xã ra quyết định thành lập 13 đội công nhân xung kích trong các doanh nghiệp.

Ngoài những nội dung phối hợp trên, BCHQSTX và công an đã phối hợp hiệu quả  trong công tác diễn tập, phòng chống cháy nổ, giảm nhẹ thiên tai, công tác xây dựng và bảo vệ lực lượng.

Trong thời gian tới, BCHQS và công an thị xã Dĩ An sẽ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung phối hợp theo Nghị định 77/2010 của Chính phủ để giữ tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn./.


Minh Huyền- Bá Lộc