Bế mạc Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021

Thời sự - Chính trị

          Sau gần 2 ngày làm việc với sự tập trung- dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã Dĩ An đã hoàn thành các nội dung chương trình.

Kỳ họp đã thông qua các báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm của HĐND-UBND, báo cáo các ngành Tư pháp cùng các nội dung khác theo Luật định. Dành nhiều thời gian để các đại biểu thảo luận và chất vấn hai ngành là Phòng quản lý đô thị về  công tác quản lý nhà nước về TTĐT – TTXD- phòng chống ngập úng và Phòng Y tế thị xã về công tác phòng ngừa dịch bệnh trên địa bàn.


Đại biểu chất vấn và trả lời chất vấn tại kì họp


          Đồng thời, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu bổ sung bà Quách Kim Oanh- trưởng phòng TNMT thị xã vào Ủy viên UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021; cùng 5 Nghị quyết quan trọng về kết quả giám sát chuyên đề của HĐND thị xã đối với tình hình triển khai thực hiện công tác đầu tu công giai đoạn 2016-2020;  Nghị quyết tổng quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; Nghị quyết chương trình Giám sát HĐND năm 2020; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019, và kế hoạch đầu tư công trung hạn của nhiệm kỳ 5 năm; Nghị quyết thành lập đoàn giám sát chuyên đề về kết quả thực hiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020, kế hoạch sử dụng đất hàng năm từ 2016-2019.


Ông Lê Thành Tài - Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại kì họp


         Phát biểu bế mạc, chủ tịch HĐND thị xã Dĩ An- bà Ngô Ngọc Điệp nhấn mạnh, với những kết quả đạt được tại Kỳ họp đã thể hiện tinh thần trách nhiệm của các Đại biểu HĐND trong phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cử tri và nhân dân thị xã; cũng như đã tập trung trí tuệ của các đại biểu trong thảo luận làm rõ những vấn đề trọng tâm về hiện nhiệm vụ phát triển KTXH trong thời gian tới. Tại phiên chất vấn, các đại biểu HĐND thị xã đã thẳng thắn, nêu rõ vấn đề; đại diện lãnh đạo Phòng QLĐT và Phòng y tế thị xã trả lời chất vấn làm rõ những phần việc còn hạn chế và có đề xuất giải pháp khắc phục trong thời gian tới.


Đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND


Chủ tịch HĐND đề nghị sau kỳ họp này, các đại biểu nhanh chóng tiến hành việc tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp để tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, đổi mới, tạo không khí thi đua sáng tạo, vượt mọi khó khăn, thách thức, tận dụng các thời cơ để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ năm 2019.
                                                Hồng Nguyên – Tuấn Anh