Dĩ An - triển khai Quy định 11-Qđi/TW của Bộ Chính trị và các văn bản phòng chống tham nhũng 2019

Thời sự - Chính trị

           Ngày 24/6 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thị xã, Thị ủy Dĩ An tổ chức triển khai, quán triệt Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị và các văn bản liên quan đến công tác nội chính, phòng chống tham nhũng năm 2019 đến các đồng chí UV.BTV, UV.BCH Đảng bộ thị xã…; Bí thư cấp ủy, Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thị xã… đồng thời chỉ đạo các đồng chí Bí thư cấp ủy nghiên cứu và triển khai đến toàn thể đảng viên Chi bộ, Chi bộ trực thuộc.Đại biểu tham dự hội nghị          Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị, quy định trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại, xử lý, giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân. Trong đó nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm của Người đứng đầu cấp ủy cấp tỉnh, cấp huyện trong thực hiện tiếp công dân theo lịch định kỳ và đột xuất. Chế độ báo cáo đột xuất, định kỳ về trách nhiệm tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết, phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy đối với cấp ủy cấp trên….Tuấn Anh