Đại hội quỹ tín dụng nhân dân Dĩ An năm 2019

Văn hóa - Xã hội

        Quỹ tín dụng nhân dân Dĩ An vừa tổ chức đại hội đại biểu thường niên năm 2019.

       Năm 2018 quỹ đã thực hiện tốt công tác huy động vốn nhàn rỗi trong nhân dân,hỗ trợ  thành viên sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế hộ gia đình góp phần ổn định và phát triển kinh tế địa phương. Cuối năm 2018 tổng số thành viên của quỹ là 1349 người. Tổng nguồn vốn của quỹ 152 tỷ 320 triệu. Trong đó vốn huy động là 128 tỷ 266 triệu đồng.  Dư nợ cho vay 114.543 triệu đồng.


Đại biểu tham dự đại hội


        Nhờ kiểm soát tốt nguồn vay, thận trọng cho vay đối với các thành viên mới, thẩm định kỹ về năng lực tài chính của từng thành viên nên cuối năm 2018 tỷ lệ nợ xấu của quỹ được hạn chế  với mức 0,01%. Song song với  các hoạt động kinh doanh, công tác tín dụng năm 2018 quỹ tín dụng Dĩ An đã trích 70 triệu đồng để thực hiện các công tác an sinh xã hội tại địa phương.

         Năm 2019 Quỹ tín dụng nhân dân Dĩ An sẽ tiếp tục phát triển hội viên, huy động vốn trong nhân dân, nắm bắt kịp thời diễn biến kinh tế thị trường, điều chỉnh lãi suất hợp lý theo từng thời điểm đúng quy định của Ngân hàng nhà nước. Nhân rộng các hình thức cho vay tín chấp đối với các trường học đoàn thể bảo đảm cho vay đúng đối tượng, hạn chế thấp nhất rủi ro có thể xảy ra./.


Minh Huyền- Tuấn Anh