LĐLĐ THỊ XÃ DĨ AN TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2019

Văn hóa - Xã hội

      LĐLĐ thị xã Dĩ An vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác công đoàn 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Năm 2019 các cấp công đoàn sẽ tiếp tục phát huy chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Phấn đấu 60%CĐCS tổ chức các hình thức dân chủ tại nơi làm việc với nhiều hình,  70% các công đoàn cơ sở doanh nghiệp khu vực kinh tế ngoài nhà nước xây dựng, thương lượng ký kết thỏa ước hợp tác lao động. Riêng trong quý I/2019 sẽ tiếp tục đôn đốc các công ty doanh nghiệp điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng, thực hiện chính sách đối với lao động nữ, các quy định của Luật lao động, luật công đoàn…


Đại biểu tham dự hội nghị tổng kết


       Để người lao động an tâm làm việc, gắn bó lâu dài với doanh nghiệp và địa phương năm 2019 các cấp công đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quan tâm chăm lo đến đời sống của đoàn viên công đoàn. Trong năm      qua công tác này đã đạt được nhiều kết quả góp phần chăm lo nâng cao đời sống của đoàn viên công đoàn. Các cấp công đoàn đã trao tặng 1000 phần quà trị giá 500 triệu đồng cho công nhân lao động khó khăn, 143 vé tàu xe trị giá 158 triệu đồng, 35 phần quà cho người bị Tai nạn lao động. 

       Năm 2019 LĐLĐ thị xã và các công đoàn cơ sở sẽ phát động các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thi đua lao động tiên tiến, LĐ sáng tạo, phát huy  sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động hiệu quả làm việc. Khuyến khích các doanh nghiệp phối hợp tạo điều kiện để công nhân lao động được học tập, nâng cao tay nghề. Song song đó sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đến công nhân lao động.


Minh Huyền - Tuấn Anh