Thị xã Dĩ An – ngày 22/1/2019 - Sơ kết thí điểm thực hiện Kế hoạch phân loại rác tại nguồn

Văn hóa - Xã hội

           Chương trình phân loại rác tại nguồn được thị xã triển khai thí điểm từ tháng 9/2018 tại khu phố Nhị Đồng 2 với 48 cơ quan hành chính, trường học; 106 nhà hàng, khách sạn, quán ăn và 1 ngàn 350 hộ dân.

          Để người dân làm quen với cách phân loại rác tại nguồn, Thị xã tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho các hộ trong khu vực thí điểm. Đồng thời, cấp phát 2 ngàn 600 kg túi tự phân hủy với hai màu phân biệt để người dân bỏ rác theo từng loại hữu cơ và vô cơ..Việc tổ chức giám sát cũng được tăng cường vừa để hướng dẫn người dân phân loại rác vừa kịp thời vận động, nhắc nhở những trường hợp chưa chấp hành. Đến nay 100% cơ quan, đơn vị, tổ chức và 96% hộ dân thực hiện phân loại rác theo quy định; có những tuyến đường, tổ dân cư tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác đạt 100%. 


Toàn cảnh hội nghị Sơ kết phân loại rác tại nguồn


          Chương trình phân loại rác tại nguồn muốn đạt hiệu quả lâu dài cần phải trở thành thói quen, nếp sinh hoạt thường ngày của mỗi hộ gia đình. Năm 2019, thị xã Dĩ An tiếp tục làm tốt chương trình này tại khu vực thí điểm của khu phố Nhị Đồng 2 phường Dĩ An nhằm tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn, lâu dài hơn trong đời sống nhân dân. Những trường hợp cố tình không chấp hành phải kiên quyết xử lý hành chính, tạo sự thống nhất- công bằng trong triển khai thực hiện. 


Những hộ gia đình đạt thành tích tốt trong công tác phân loại rác tại nguồn


          Nhân dịp này, UBND thị xã đã tặng Giấy khen cho 5 cơ quan, tổ chức, đơn vị  đã có những đóng góp tích cực qua thực hiện chương trình Phân loại rác tại nguồn. Đồng thời, trao giấy khen cho 42 cá nhân và 6 tổ dân cư đã đạt giải trong Cuộc thi phân loại rác tại nguồn.


Bá Lộc – Hồng Nguyên