Quốc hội Giám sát công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động tại thị xã Dĩ An

Văn hóa - Xã hội

       Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội do ông Bùi Sỹ Lợi-  Phó chủ nhiệm Uy ban làm trưởng đoàn vừa có cuộc giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn  an toàn vệ sinh lao động tại thị xã Dĩ An giai đoạn 2016-2018.

        Thời gian qua thị xã Dĩ An đã quan tâm thực hiện công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn lao động  nhất là từ khi Luật vệ sinh an toàn lao động có hiệu lực.  Thị xã Dĩ An đã ban hành nhiều văn bản, kiểm tra giám sát các hồ sơ liên quan đến các thiết bị và nhắc nhở thực hiện các đơn vị thực hiện đầy đủ các quy trình lắp đặt, vận hành và tháo dỡ nhằm đảm bảo an toàn trong thi công các công trình, nhất là đối với những công trình, máy móc thiết bị có yêu cầu nghiêm gặt về an toàn lao động như ban hành các quy định về quản lý máy móc, thiết bị như cần trục tháp, máy vận thăng, thang máy điện, thang cuốn, băng tải chở người tại các công trình xây dựng.


Đoàn giám sát làm việc tại thị xã Dĩ An


 


        Công tác tuyên truyền về vệ sinh an toàn lao động được các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp quan tâm.  Tháng hàng động vệ sinh viên an toàn lao động được tổ chức hàng năm với sự tham gia tích cực của các ngành, địa phương, doanh nghiệp. Qua đó đã nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về ATVSLĐ của người sử dụng lao động và người lao động.

        Mặc dù vậy, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn lao động có lúc có nơi vẫn chưa được đảm bảo. Đa số các doanh nghiệp trên địa bàn là doanh nghiệp vừa và nhỏ , hiệu quả sản xuất còn thấp nên chưa đầu tư nhiều cho công tác vệ sinh an toàn lao động. Ở nhiều doanh nghiệp nhà xưởng máy móc thiết bị đã xuống cấp, lạc hậu, không an toàn. Từ năm 2016 đến năm 2018 trên địa bàn thị xã xảy ra 45 vụ tai nạn lao động làm 45 người bị nạn. Trong đó có 1 người chết, 39 người bị thương nhẹ, 5 người bị thương nặng. Với những người bị TNLĐ, doanh nghiệp và địa phương đã giải quyết các chế độ theo quy định của nhà nước, thăm hỏi động viên vào các dịp lễ tết, tháng an toàn vệ sinh lao động hàng năm.

          Để hạn chế thấp nhất  số vụ tai nạn lao động xảy ra trên địa bàn thời gian tới thị xã Dĩ An sẽ tăng cường công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn lao động, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn VSLĐ đến với doanh nghiệp, công nhân lao động và nhân dân.


Minh Huyền - Tuấn Anh