Thị xã Dĩ An- ngày 15/1- Hội nông dân thị xã triển khai phương hướng, nhiệm vụ 2019­

Văn hóa - Xã hội

          Toàn thị xã hiện có 3 ngàn 561 hội viên nông dân. Thời gian qua, bắt nhịp quá trình đô thị hóa của địa phương, hội viên nông dân thị xã đã chủ động tiếp cận các mô hình nông nghiệp đô thị như đan len, trồng hoa lan – cây kiểng- trồng dưa lưới, nuôi lươn bùn..vv..Trong năm, Hội nông dân thị xã đã xét cho 695 hội viên vay các nguồn vốn  với số tiền gần hơn 37  tỷ 400 triệu đồng. Tổng dư nợ đến cuối năm 2018 là 97 tỷ với hơn 2 ngàn 600 lượt hội viên.


Toàn cảnh hội nghị nông dân thị xã Dĩ An


          Cùng với chăm lo phát triển kinh tế, các cấp Hội nông dân trong thị xã vận động cán bộ - hội viên tham gia các phong trào, cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị; thực hiện chức năng Giám sát, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

          Năm 2019, Hội nông dân thị xã quan tâm xây dựng hình thành các tổ, nhóm sản xuất, phong trào khởi nghiệp để hội viên nông dân có thêm lựa chọn phù hợp trong chuyển đổi ngành nghề. Đồng thời, chú trọng đổi mới nội dung sinh hoạt, đa dạng hình thức sinh hoạt, tập hợp nông dân; vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực cùng với địa phương thực hiện các chủ trương xây dựng nếp sống văn minh đô thị trên các lĩnh vực xây dựng cơ bản, giao thông – chỉnh trang đô thị.


Hồng Nguyên- Bá Lộc