Trường Mần Non Hoa Hồng 6 đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 giai đoạn 2018 - 2023

Văn hóa - Xã hội

Trường Mần non Hoa Hồng 6 được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh vào tháng 1 năm 2011 với quy mô và cơ sở vật chất đạt chuẩn trên diện tích 7211,8m2 có đầy đủ trang thiết bị phục vụ dạy học. Cơ sở vật chất xây dựng mới gồm: 21 phòng học, 11 phòng.


Đại biểu và cùng tập thể giáo viên - học sinh trường tham gia buổi lễ


Ông Phạm Văn Bảy - PCT UBND thị xã trao quyết định công nhận đạt chuẩn và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễĐại biểu cùng tập thể lãnh đạo nhà trường


Trong năm học 2018-2019 trường phát triển 21 nhóm lớp với 957 cháu. Đội ngũ giáo viên năm học 2018-2019 đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 68,52%. Với những điều kiện hiện có về tổ chức, quản lý nhà trường, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, chất lượng giáo dục, cơ sở vật chất - trang thiết bị dạy học, quan hệ giữa nhà trường – gia đình – xã hội, trường đáp ứng đủ 5 tiêu chí đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2023.


Bá Lộc