Tx. Dĩ An 14-12: Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 61

Văn hóa - Xã hội

      Sáng ngày 14/12/2018, tại Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị Thị xã đã diễn ra Lễ bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị-Hành chính khóa 61 (hệ không tập trung) tổ chức tại thị xã Dĩ An.


Đại biểu và các học viên tham dự lễ bế giảng


        Lớp học bắt đầu từ ngày 7/9/2017 với 74 học viên là cán bộ đảng viên đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, đoàn thể trực thuộc 7 Đảng bộ và 20 chi bộ thuộc Đảng bộ Thị ủy Dĩ An. Các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể.


Học viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa họcCác học viên xuất sắc của khóa học được nhận khen thưởng


        Kết thúc khóa học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận tốt nghiệp. Trong đó, có 43 học viên đạt loại khá, giỏi chiếm tỷ lệ 58%. Dịp này, Hội đồng thi đua của Trường chính trị Tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho 8 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và 2 học viên có nhiều đóng góp tích cực trong các hoạt động phong trào của lớp.


Tuấn Anh