Dĩ An quán tổ chức hội nghị quán triệt nghị quyết công đoàn các cấp

Văn hóa - Xã hội

     Chiều ngày 21/11, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã, 120 cán bộ công đoàn cơ sở đại diện BCH công đoàn các trường học và khối hành chính sự nghiệp đã dự nghe lãnh đạo Liên đoàn lao động thị xã triển khai, quán triệt kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Bình Dương (nhiệm kỳ 2018-2023), mục tiêu, phương hướng và giải pháp chủ yếu của tổ chức công đoàn nhiệm kỳ mới.
Đại biểu tham dự hội nghị


     Dịp này, Liên đoàn lao động thị xã còn triển khai đề án tổng thể “Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn tỉnh Bình Dương trong tình hình mới" cho cán bộ công đoàn cơ sở tại địa phương.


Tuấn Anh