THỊ XÃ DĨ AN: MÍT TINH HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CHXHCNVN

Văn hóa - Xã hội

     Sáng ngày 9/11 tại phường Tân Đông Hiệp,  thị xã Dĩ An  đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng ngày pháp luật nước CHXHCNVN năm 2018 với nhiều nội dung phong phú như tổ chức mít tinh, diễu hành tuyên truyền pháp luật trên các trục đường chính của thị xã , tuyên truyền về những quy định của pháp luật  trên một số lĩnh vực như luật hôn nhân gia đình, luật đất đai qua hình thức sân khấu hóa, tặng sách  tuyên truyền pháp luật cho các khu phố…
Đại biểu tham dự lễ mittinh ngày pháp luật


 


     Thời gian qua, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các tầng lớp nhân dân, công dân lao động được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể từ thị xã đến các phường đặc biệt quan tâm. Là địa bàn đông công nhân lao động nhập cư, thị xã Dĩ An cũng chú ý tập trung tuyên truyền pháp luật cho lực lượng này. Năm 2018 Hội đồng GDPBPL thị xã đã phối hợp với 5 doanh nghiệp vào tuyên truyền cho công nhân lao động. Trong đó tập trung tuyên truyền các Luật gắn liền với quyền lợi của người lao động như Luật BHXH, Luật cư trú, Luật ATGT đường bộ… Ngoài ra tại nhiều doanh nghiệp đã được gắn tủ sách pháp luật.
Ông Phạm Văn Bảy - Phó chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại buổi lễ

Đoàn xe hoa tuyên truyền


     Qua công tác tuyên truyền pháp luật nhìn chung nhận thức về pháp luật của người dân đã nâng lên rõ rệt. Nhìn chung người dân nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật, tích cực tham gia các phong trào thi đua của địa phương. Ngày pháp luật Việt Nam 9/11 đã thực sự trở thành ngày hội của tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức tìm hiểu và chấp hành pháp luật của người dân. 


Minh Huyền - Tuấn Anh