TP Dĩ An triển khai nhiệm vụ quản lý TTXD năm 2021

Văn hóa - Xã hội

          Sáng ngày 25/2, ông Nguyễn Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ quản lý TTXD năm 2021.


 Ông Nguyễn Thanh Huy - Phó Chủ tịch UBND TP Dĩ An chủ trì cuộc họp triển khai nhiệm vụ

quản lý TTXD năm 2021


          TP Dĩ An xác định tăng cường công tác hậu kiểm, kiểm tra, xử lý kịp thời các hành vi xây dựng không phép, trái phép; theo dõi, đôn đốc việc thi hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực xây dựng; kiên quyết cưỡng chế đối với các trường hợp cố tình vi phạm quy định pháp luật về xây dựng.


TP Dĩ An triển khai nhiệm vụ quản lý TTXD năm 2021


          Ngày 28/1/2021 UBND TP Dĩ An ban hành Chỉ thị 01 quy định cụ thể trách nhiệm của các ngành, đơn vị và UBND các phường trong công tác quản lý TTXD tại địa phương. Trong đó, Chủ tịch UBND phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về vi phạm TTXD trên địa bàn quản lý, chủ động các biện pháp ngăn chặn cần thiết theo quy định pháp luật đối với các trường hợp vi phạm TTXD không chấp hành yêu cầu ngừng thi công khi đã lập biên bản xử lý vi phạm hành chính. Trưởng phòng QLĐT thành phố chịu trách nhiệm về các vi phạm TTXD, tham mưu kịp thời các biện pháp xử lý tập thể, cá nhân được giao quản lý TTXD để xảy ra vi phạm trên địa bàn.

          Những tháng đầu năm 2021, Phòng QLĐT thành phố tham mưu ban hành 53 Quyết định xử lý vi phạm hành chính, phạt tiền gần 1 tỷ 290 triệu đồng và buộc áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 40 trường hợp; và 13 trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, không phạt tiền.


Hồng Nguyên - Bá Lộc