TP Dĩ An tổng kết công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2021

Văn hóa - Xã hội

             Giai đoạn 2016-2021, UBND Thành phố đã kiểm tra đối với 715 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường. Qua đó, đã xử phạt vi phạm hành chính đối với 170 đơn vị, tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.


TP Dĩ An tổng kết công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016-2021


Đến nay đã có 16 đơn vị gây ô nhiễm môi trường đã hoàn thành việc di dời. UBND Thành phố tiếp tục kiểm tra, xử lý và vận động di dời đối với 76 đơn vị gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn.


Các ý kiến tham luận trong buổi tổng kết


             Thực hiện kế hoạch lập lại trật tự trên lĩnh vực chăn nuôi, qua 05 năm đã di dời được 446/472 hộ chăn nuôi. Đối với lĩnh vực kinh doanh phế liệu đã di dời được 229/255 cơ sở.

             Chương trình phân loại rác tại nguồn tại khu phố Nhị Đồng 2, phường Dĩ An đạt 99,1% và hiện đã nhân rộng tại 46 trường công lập trên toàn địa bàn.


Ông Võ Anh Tuấn - Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo 


             Giai đoạn năm 2021-2025 UBND TP Dĩ An tập trung tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về tài nguyên môi trường đến nhân dân; vận động  đấu nối vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải khu vực Dĩ An, góp phần kiểm soát và giảm thiểu vấn đề ô nhiễm môi trường nước mặt trên địa bàn. Huy động các nguồn lực đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng, cải thiện vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị; có giải pháp vận động, khuyến khích di dời các doanh nghiệp nằm xen lẫn trong các khu dân cư. Thực hiện các giải pháp cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt từ các hộ gia đình.


Lãnh đạo thành phố trao thưởng cho các cá nhân đạt giải cuộc thi thiết kế logo biểu tượng phân loại rác tại nguồn và sáng tác tác thơ bảo vệ môi trường


             Dịp này phòng TNMT TP Dĩ An đã trao thưởng cho các cá nhân đạt giải cuộc thi thiết kế logo biểu tượng phân loại rác tại nguồn và sáng tác tác thơ bảo vệ môi trường. Và tuyên dương 18 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ môi trường giai đoạn 2016 – 2021.


Duy Hội- Bá Lộc