Thành phố Dĩ An tổ chức bốc thăm nền TĐC Đồng Chàm

Văn hóa - Xã hội

          Sáng ngày 15/01/2021, tại Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng phường Đông Hòa, Chi nhánh Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Dĩ An tổ chức bốc thăm nền TĐC lần thứ 1, giai đoạn 3 tại khu TĐC Đồng Chàm, P. Đông Hòa.


Thành phố Dĩ An tổ chức bốc thăm nền TĐC Đồng Chàm


          Đợt này có 51 hộ dân thuộc phạm vi giải tỏa các công trình: đường Bắc Nam 3, đường từ Trần Hưng Đạo đi đường Võ Thị Sáu, đường Liên khu phố Tây A – Tây B, công trình kênh T5B và kênh T4 được nhận nền TĐC tại các khu A, B và D1, theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên.


Các hộ gia đình lên bốc thăm nền TĐC Đồng Chàm


          Hộ gia đình, cá nhân nhận nền TĐC được cấp giấy CNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất khi được giao đất và đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo giá đất được UBND tỉnh phê duyệt.


Hồng Nguyên – Bá Lộc