Phục vụ lưu động sách tại trường tiểu học Tân Động Hiệp và trường tiểu học Dĩ An.

Văn hóa - Xã hội

         Hiệu trưởng Trường TH Tân Đông Hiệp - TH Dĩ An và TH Đông Hòa B - giới thiệu hoạt động của thư viện và phong trào đọc sách tại trường.                                                   0