Hiệu quả mô hình xóa quảng cáo rao vặt của Ủy ban MTTQVN TP Dĩ An

Văn hóa - Xã hội

       Góp phần cùng thành phố xây dựng đô thị Dĩ An phát triển theo hướng văn minh – hiện đại, trong năm 2021 Ủy ban MTTQVN TP Dĩ An tiếp tục duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản đã và đang phát huy hiệu quả tính tự chủ, tự quản của người dân trong xây dựng địa bàn. Trong đó, có mô hình “khu dân cư nói không với quảng cao rao vặt”.


Người dân hưởng ứng xóa quảng cáo rao vặt trái phép


        Triển khai từ năm 2019 đến nay, toàn  TP Dĩ An đã có 22 mô hình khu dân cư  “Nói không với quảng cáo rao vặt”, trong đó thành lập mới trong năm 2020 là 5 mô hình với 149 thành viên.

         Đạt được kết quả trên là nhờ sự kiên trì vận động của Mặt trận và các hội đoàn thể khu phố; tinh thần cộng đồng của người dân cùng tham gia xóa QCRV trái phép và tích cực phối hợp với địa phương phát hiện, thông tin, đấu tranh với những hành vi treo dán QCRV sai phép.


 Duy Hội - Tuấn Anh