Đoàn phúc tra phong trào“TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bình Dương phúc tra việc công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2020 tại thành phố Dĩ An

Văn hóa - Xã hội

          Sáng ngày 30/12/2020, Đoàn phúc tra phong trào “TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bình Dương do ông Lê Văn Thái - Phó GĐ Sở VHTT và Du lịch tỉnh Bình Dương làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại TP Dĩ An.

          Qua bình xét năm 2020 Thành phố Dĩ An có 98,45% gia đình văn hóa; 38/41 khu phố văn hóa; 98,8% khu nhà trọ văn hóa; 3/7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị văn hóa đạt từ 67,9%  đến 93,26%. Thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Phong trào học tập, lao động sáng tạo, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến được nhân rộng trong toàn thành phố.Đoàn phúc tra phong trào“TDĐKXDĐSVH” tỉnh Bình Dương phúc tra việc công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2020 tại thành phố Dĩ An


          Tại buổi làm việc, Đoàn phúc tra tỉnh đã trao đổi một số tồn tại trong thực hiện phong trào tại địa phương năm 2020. Trong đó có việc đăng ký và bình xét danh hiệu doanh nghiệp, đơn vị, khu nhà trọ văn hóa; các vụ trọng án, tình trạng mất ATGT, tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, xâm hại trẻ em có chiều hướng phức tạp.

          Trưởng đoàn phúc tra tỉnh yêu cầu BCĐ thành phố tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng phong trào trong năm 2021. Đối với kiến nghị, đề xuất của BCĐ TP Dĩ An, đoàn sẽ báo cáo với Ban chỉ đạo tỉnh để xem xét giải quyết./.


Duy Hội - Bá Lộc