Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Văn hóa - Xã hội

          Sáng ngày 23/12/2020, Tỉnh ủy Bình Dương tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 cho cấp ủy các chi – đảng bộ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Tại điểm cầu thành phố Dĩ An, tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường Vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các báo cáo viên, cấp ủy các chi bộ trực thuộc Thành ủy và Trưởng, Phó các ban ngành, đoàn thể thành phố. Riêng tại Đảng ủy các phường cũng tổ chức điểm cầu trực tuyến để cán bộ, đảng viên nắm bắt cụ thể, đầy đủ nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.


Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025


          Hội nghị đã thông tin kết quả Đại hội và các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp giai đoạn 2020 - 2025; kết quả hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa X... Theo đó, mục tiêu tổng quát là tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền; đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện các đột phá chiến lược; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hoạt động đối ngoại; phấn đấu xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững theo hướng đô thị thông minh, văn minh, hiện đại. Đến năm 2030, Bình Dương trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, đến năm 2045 là đô thị thông minh của vùng và cả nước.


Đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến


          Thông qua hội nghị nhằm giúp các cấp ủy Đảng trong toàn tỉnh nắm các nội dung, quan điểm của Đảng trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, từ đó xây dựng chương trình hành động cụ thể, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị,  đưa Nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đi vào cuộc sống, góp phần hoàn thành các mục tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.


Hồng Nguyên – Bá Lộc