BCĐ Trung ương  kiểm tra phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”  tại TP Dĩ An

Văn hóa - Xã hội

           Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương do bà Ngô Thị Minh - Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với BCĐ TP Dĩ An về tình hình triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2020.

            Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương đã kiểm tra kết quả thực hiện các nội dung của phong trào; công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy - chính quyền địa phương đối với phong trào, hoạt động của BCĐ thành phố.


Đoàn kiểm tra BCĐ Trung ương do bà Ngô Thị Minh - Thứ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm trưởng đoàn làm việc tại Trường THPT Dĩ An


         Năm 2020 TP Dĩ An đã đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị  văn minh”. Đến nay toàn phố có 98,45% gia đình văn hóa; 38/41 khu phố văn hóa; 98,8% khu nhà trọ văn hóa; 3/7 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Tỷ lệ cơ quan doanh nghiệp, đơn vị văn hóa đạt từ 67,9 đến 93,26%. Thành phố đã quan tâm đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa, đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại. Phong trào học tập, lao động sáng tạo, gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến được  rộng trong toàn thành phố.


Ông Phạm Văn Bảy - Thường vụ thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu tại buổi làm việc của đoàn tại UBND TP


           Đánh giá cao những kết quả thực hiện phong trào tại TP Dĩ An, bà Ngô Thị Minh - Thứ Trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo đề nghị trong thời gian tới TP Dĩ An tiếp tục đẩy mạnh phong trào, có chương trình trọng tâm trọng điểm hàng năm, quan tâm xây dựng văn hóa ứng xử nơi công cộng, nâng cao đời sống vật chất,  tinh thần cho nhân dân./.

 


Minh Huyền- Tuấn Anh