Đoàn thanh niên thị xã tổ chức tập huấn công tác hội và phong trào thanh niên năm 2018

Văn hóa - Xã hội

       Lớp tập huấn được diễn ra trong 02 ngày 20, 21/10 với sự tham gia của hơn 150 cán bộ Hội chủ chốt trên toàn thị xã.

Nội dung tập huấn công tác Hội năm nay đã có nhiều đổi mới và phù hợp tình hình thực tế hiện nay như: công tác đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, kỹ năng sinh hoạt Câu lạc bộ - đội - nhóm, khởi nghiệp trong thanh niên, vay vốn trong thanh niên. 

       Đây là một hoạt động thường niên của UB Hội LHTN thị xã nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ Hội chủ chốt giúp cán bộ Hội có thể vận dụng triển khai hiệu quả vào nhiệm vụ thực tế trong thời gian tới.

TH