Phân loại rác tại nguồn ở trường học tại Tp Dĩ An bước đầu đi vào nề nếp

Văn hóa - Xã hội

          Sau hơn 1 tháng triển khai, việc phân loại rác tại nguồn ở các trường học trên địa bàn Tp Dĩ An đã bắt đầu đi vào nề nếp, hầu hết học sinh đã thực hiện phân loại rác đúng hướng dẫn góp phần giữ gìn vệ sinh trường lớp sạch đẹp và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường trong nhà trường. Để tạo được thói quen phân loại rác tại nguồn và đảm bảo phân loại đúng cách, giáo viên nhà trường thường xuyên hướng dẫn học sinh nhận diện các loại rác hữu cơ vô cơ và phân loại đúng quy định, kết hợp với các hoạt động tuyên truyền nâng cao ý thức của học sinh trong công phân loại rác, BVMT, từ đó tạo sự lan tỏa đến cộng đồng dân cư trong thực hiện phân loại rác tại gia đình và nơi làm việc.


Phân loại các loại thùng rác tại các trường tiểu học và trung học trên địa bàn Dĩ An


          Phân loại rác tại nguồn ở trường học được triển khai trên 46 trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông công lập trên toàn địa bàn thành phố Dĩ An từ ngày 20 tháng 10 năm 2020. Bên cạnh 750 thùng rác các loại được phòng TNMT TP cấp phát thì các trường đã chủ động bố trí thùng rác, hướng dẫn học sinh phân loại rác. Việc thu gom được thực hiện 05 lần/tuần với khoảng 09 tấn/tuần rác thực phẩm;  rác thải còn lại khoảng 22 tấn/tuần. Song cần tăng tần suất thu gom để đảm bảo hiệu quả phân loại rác tại nguồn.

Hướng dẫn các em học sinh phân loại rác và bỏ rác đúng nơi


          Tiếp tục thực hiện phân loại rác tại nguồn ở trường học, thời gian tới, Phòng TNMT TP Dĩ An phối hợp cùng các trường tăng cường tuyên truyền hướng dẫn học sinh phân loại rác đúng cách, tiếp tục giám sát công tác thu gom rác thải đã phân loại, đảm bảo đúng tần suất và kỹ thuật thu gom./.


Duy Hội - Bá Lộc