Năm 2020 thành phố Dĩ An có 03 phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Văn hóa - Xã hội

         Đó là các phường: Tân Bình, Bình Thắng và Dĩ An. Đây là kết quả thống nhất của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH TP Dĩ An tại cuộc họp diễn ra vào sáng ngày 24/11/2020.


Hình ảnh làm việc trong cuộc họp thống nhất danh hiệu văn hóa 2020


         Trên cơ sở các tiêu chí, quy định xét công nhận các danh hiệu văn hóa và thực tiễn triển khai phong trào tại các phường, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH TP Dĩ An đã thống nhất kết quả phúc tra công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2020 . Theo đó toàn thành phố có 46.214 hộ đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ 98,45%; có 38/41 khu phố đạt khu phố văn hóa, tỷ lệ 92,6%. Trong đó phường Tân Bình, Dĩ An, Bình An và  Bình Thắng có 100% khu phố đạt danh hiệu văn hóa.


 Ông Phạm Văn Bảy - Ủy viên thường vụ, Phó Chủ tịch UBND TP phát biểu 


Ngoài ra, thành phố có 81/87 cơ quan, đơn vị và 50/52 doanh nghiệp đạt danh hiệu văn hóa năm 2020, chiếm tỷ lệ 96%./.


Duy Hội- Bá Lộc