Họp mặt kỷ niệm 18 năm thành lập CLB Hưu trí thành phố Dĩ An

Văn hóa - Xã hội

          Sáng ngày 23/11/2020, CLB Hưu trí thành phố Dĩ An họp mặt kỷ niệm 18 năm thành lập (23/11/2002 – 23/11/2020) và tổng kết hoạt động Hội năm 2020.Lãnh đạo thành phố tham dự buổi họp mặt​
Các đại biểu tham dự buổi họp mặt​


          CLB Hưu trí thành phố Dĩ An hiện có hơn 100 hội viên cán bộ hưu trí, sinh hoạt vào ngày 23 hàng tháng. Trong năm, CLB Hưu trí thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Như xuất bản tập thơ “Nắng ấm xuân chiều” với 21 tác giả đều là thành viên của CLB; vận động hội viên chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung vượt qua thiên tai, bão lũ; ủng hộ phòng chống dịch bệnh Covid -19; thường xuyên thăm hỏi, động viên hội viên ốm đau..vv..


Các tiếc mục văn nghệ kỷ niệm 18 năm thành lập CLB Hưu trí thành phố Dĩ An


          Năm 2021, CLB Hưu trí thành phố tiếp tục phát động hội viên tham gia các phong trào thi đua tại địa phương, duy trì đội văn nghệ, xây dụng tổ thơ, tích cực tuyên truyền, vận động người về hưu tham gia CLB, tổ chức các chuyến đi về nguồn để ôn lại truyền thống lịch sử dân tộc…


Quốc Hương – Bá Lộc