Họp Ban chỉ đạo QCDC thành phố đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020

Văn hóa - Xã hội

Năm 2020, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Ủy ban MTTQ và các tổ chức đoàn thể thành phố xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện QCDC cơ sở, năm “Dân vận khéo” 2020; HĐND thành phố phối hợp tổ chức thành công 02 chương trình “A lô, Thường trực HĐND TP Dĩ An xin lắng nghe”. Ban chỉ đạo (BCĐ) QCDC thành phố phối hợp, tham mưu cấp ủy tổ chức “Tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp với nhân dân”; kiểm tra tình hình thực hiện QCDC cơ sở đối với các loại hình tại các cơ quan, đơn vị và các phường; tổ chức lấy ý kiến góp ý của người dân đối với các ngành TNMT, Y tế, Giáo dục, QLĐT, Công an..vv.. Ban thanh tra nhân dân giám sát 12 cuộc trên các lĩnh vực kinh doanh doanh phế liệu; hoạt động quản lý các hộ chăn nuôi, giết mổ gia cầm; thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn. Ban giám sát đầu tư cộng đồng giám sát 31 công trình.

Họp Ban chỉ đạo QCDC thành phố đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020


Từ việc thực hiện tốt QCDC cơ sở đã tạo niềm tin, sự đồng thuận của nhân dân đối với các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Đã vận động nhân dân đóng góp trên 3 tỷ đồng giúp đỡ những hoàn cảnh gặp khó khăn do dịch Covid-19; vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền thuê trọ cho công nhân trên 1 tỷ đồng; nhân dân đóng góp trên 1 tỷ 400 triệu đồng ủng hộ đồng bào miền Trung.


Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ
sở thành phố chỉ đạo hội nghị


Phát biểu kết luận, bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở thành phố yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các loại hình QCDC cơ sở; tăng cường vai trò giám sát của Ban TTND, Ban giám sát đầu tư cộng đồng đối với các công trình do các cấp triển khai trên địa bàn. Tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền dân chủ trong góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Trước mắt là vận động nhân dân thực hiện tốt quyền đi bầu cử Trưởng Ban điều hành khu phố nhiệm kỳ 2020-2023. Thực hiện tốt công tác công khai dân chủ trong các bước quy trình bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026..vv..


Hồng Nguyên - Bá Lộc