Ban Kinh tế - Xã hội  HĐND TP Dĩ An kết luận đợt giám sát mua bán giết mổ gia súc, gia cầm

Văn hóa - Xã hội

         Sau khi tổ chức giám sát thực tế tình hình mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm (GS,GC) tại 7 phường, chiều ngày 17/9, đoàn Giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND TP Dĩ An đã có cuộc họp kiến nghị UBND TP Dĩ An một số nội dung về lập lại trật tự kinh doanh trên lĩnh vực này.


          Cụ thể, kiến nghị UBND TP tăng cường quản lý tình hình mua bán, giết mổ GSGC trên địa bàn; nghiên cứu quy hoạch điểm kinh doanh gia cầm tập trung tại mỗi phường để thuận lợi trong công tác quản lý, kiểm tra; thống nhất biện pháp xử lý các điểm kinh doanh GSGC vi phạm quy định pháp luật; rà soát việc cấp phép trên lĩnh vực mua bán, giết mổ GSGC và thực hiện tốt công tác hậu kiểm sau khi cấp phép.Đại biểu tham dự hội nghị


Ông Đào Quy Luật - Ủy viên thường vụ, Phó chủ tịch HĐND TP phát biểu tại hội nghị


         Đối với phòng Kinh tế thành phố - đơn vị chịu sự giám sát, tăng cường phối hợp với UBND các phường, các ngành vận động các hộ chuyển đổi ngành nghề và kiểm tra xử lý các cơ sở mua bán, giết mổ GSGC sai quy định; tham mưu UBND thành phố trong công tác quản lý hoạt động mua bán, giết mổ GSGC. UBND các phường tăng cường tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức người dân về bảo vệ môi trường, an toàn VSTP trên lĩnh vực mua bán, giết mổ GSGC.

         Trên địa bàn TP Dĩ An hiện có 212 điểm mua bán, giết mổ GSGC, đa phần không có giấy phép kinh doanh. Việc lập lại trật tự mua bán, giết mổ GSGC nhằm góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và mỹ quan đô thị thành phố./.


Duy Hội - Tuấn Anh