Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện tạm thời đóng cửa phòng chống dịch Covid 19

Văn hóa - Xã hội

   Tối ngày 9/8/2020 Đội kiểm tra liên ngành Văn hóa xã hội thành phố Dĩ An phối hợp với Công an TP đến các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn để thông báo,  tuyên truyền các chủ cơ sở thực hiện quy định tạm đóng cửa dịch vụ để phòng chống dịch bệnh covid 19 theo văn bản số 1825/UBND-VX ngày 7/8/2020 của UBND thành phố Dĩ An.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke thực hiện tạm thời đóng cửa phòng chống dịch Covid 19

           Hầu hết các chủ cơ sở đều đồng thuận cao với quy định của thành phố và cam kết sẽ thực hiện quy định cho đến khi có thông báo mới.

Minh Huyền- Bá Lộc