Ngày 9/7/2020- 300 tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện 

Văn hóa - Xã hội

          Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện thành phố Dĩ An phối hợp các hội - đoàn thể tổ chức Chương trình hiến máu tình nguyện thu hút hơn 300 người đăng ký tham gia.


Hình ảnh các tình nguyện viên tham gia hiến máu tình nguyện


          Qua đây, tiếp nhận 250 đơn vị máu góp phần bổ sung vào ngân hàng máu của các bệnh viện trong và ngoài địa bàn, giúp cứu chữa kịp thời bệnh nhân đangcần máu điều trị. Tthời gian qua, BCĐ hiến máu tình nguyện các phường đã vận động kịp thời những tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu. Đến nay, Tp có hơn 1000 tình nguyện viên tham gia thường xuyên, trong đó có hơn 150 tình nguyện viên tham gia từ 5 lần trở lên.


Quốc Hương-Bá Lộc