Hội LHPN Thành phố Dĩ An tổng kết 5 năm phong trào thi đua khen thưởng (2015-2020)

Văn hóa - Xã hội

      Dịp này có 40 gương Phụ nữ điển hình, tiên tiến cấp Thành phố được tuyên dương  và bình chọn 14 chị tham dự điển hình tiên tiến cấp Tỉnh vào đầu tháng 6 tới.


Các cá nhân được tuyên dương tại Hội nghị


      Thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ tích cực học tập lao động, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, Hội LHPN thành phố Dĩ An đã tín chấp với Ngân hàng CSXH thành phố  cho trên 1000 lượt hội viên vay vốn ưu đãi hơn 170 tỷ đồng; phối hợp tổ chức 20 lớp học nghề với 516 học viên và giới thiệu việc làm cho trên 1 ngàn 200 chị. Hàng năm, tỷ lệ cán bộ hội giỏi  đạt trên 95%, tỷ lệ hội viên được bình chọn phụ nữ tiên tiến trên 80%. Qua 5 năm, Hội LHPN thành phố đã biểu dương khen thưởng cấp cơ sở 189 gương Phụ nữ tiêu biểu trên các lĩnh vực, có gần 190 ngàn hội viên được công nhận Phụ nữ 2 giỏi.


Duy Hội- Tuấn Anh