TP Dĩ An: đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ

Văn hóa - Xã hội

          Qua rà soát, Thành phố Dĩ An có 6 nhóm đối tượng được hỗ trợ. Bao gồm: người lao động làm việc theo chế độ HĐLĐ phải thỏa thuận tạm hoãn HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, thì được hỗ trợ 1 triệu 800 ngàn đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thực tế thời gian nghỉ việc, tính từ ngày 1/4/2020. Nhóm thứ 2 là những trường hợp nhận hỗ trợ không quá 3 tháng,  bao gồm hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng đối với hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng/năm tạm ngừng kinh doanh từ ngày1/4 và NLĐ bị chấm dứt HĐLĐ nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, NLĐ không có giao kết HĐLĐ. Đối với người có công cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, đối tượng bảo trợ xã hội được hỗ trợ 500 ngàn đồng/người/tháng. Hỗ trợ  người SDLĐ khó khăn về tài chính được vay không thế chấp tài sản tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng, lãi suất 0% để chi trả lương cho NLĐ với điều kiện doanh nghiệp đã trả được 50% lương cho NLĐ.Đại biểu tham dự cuộc họp


         Hiện nay các phường đã chi trả cho  1.230 đối tượng thuộc hộ nghèo,cận nghèo; 745 người có công cách mạng đạt 95,15% và  đang tập trung chi trả cho 3.336 đối tượng bảo trợ xã hội.

Riêng đối tượng bán vé số lẻ được hỗ trợ theo chính sách của UBND tỉnh Bình Dương. Đến nay cũng đã thực hiện chi trả cho 676 người, còn lại 62 người không đủ điều kiện nhận hỗ trợ, kinh phí sẽ được trả về ngân sách.

         UBND các phường đang  thống kê lập danh sách các đối tượng được trợ cấp còn lại bao gồm: lao động tự do, hộ kinh doanh cá thể và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 để tiến hành lập hồ sơ chi trả theo quy định, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ, đúng đối tượng thụ hưởng.


Duy Hội – Tuấn Anh