Thành phố Dĩ An tăng cường kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống...

Văn hóa - Xã hội

Đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố tăng cường kiểm tra, nhắc nhở người dân không tập trung đông người và xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh dịch vụ không được phép hoạt động theo Chỉ thị 16 của Chính phủ... 

Đoàn liên ngành phát loa tuyên truyền nhắc nhở người dân không tập trung đông người

Đoàn kiểm tra nhắc nhở các chủ cơ sở


Tuấn Anh