Ngày 24/12-Thị xã triển khai Đề án tổ chức Bộ phận một cửa

Văn hóa - Xã hội

           Ông Lê Thành Tài- Chủ tịch UBND thị xã vừa chỉ đạo Văn phòng HĐND –UBND thị xã tham mưu đổi tên “Bộ phận một cửa và Trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại UBND thị xã” thành “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Dĩ An”, gọi tắt là Bộ phận một cửa thị xã.

          Việc thay đổi này được thực hiện theo đề án tổ chức Bộ phận một cửa thị xã được UBND Tỉnh Bình Dương phê duyệt tại quyết định số 3539 ngày 29/11/2019.     Ông Lê Thành Tài- Chủ tịch UBND chỉ đạo triển khai Đề án tổ chức Bộ phận một cửa      


           Hiện nay, trung bình mỗi ngày bộ phận một cửa của thị xã tiếp nhận 348 hồ sơ, trong đó thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã là gần 200 hồ sơ/ngày, khoảng 51 ngàn 800 hồ sơ/năm. Lượt khách giao dịch trung bình 600 người/ ngày. Áp dụng quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Iso 9001;2008, hiện UBND thị xã đang thực hiện 240 thủ tục/41 lĩnh vực; ngoài ra còn 25 TTHC về đất đai và đăng ký đảm bảo do Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai phối hợp Bộ phận một cửa thực hiện.Các đơn vị phòng ban tham gia đóng góp ý kiến Thị xã triển khai Đề án tổ chức Bộ phận một cửa 


          Cùng với ưu điểm tỷ lệ hồ sơ đúng hẹn đạt trên 98%, các trang thiết bị được đầu tư khá đầy đủ, đáp ứng yêu cầu cung ứng dịch vụ công cấp độ 2, quy trình – thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân đến giao dịch; thì việc tổ chức Bộ phận một cửa thị xã thời gian qua bộc lộ một số hạn chế. Đó là, quy trình giải quyết hồ sơ đất đai mất nhiều thời gian tác nghiệp, trên 30% TTHC chưa áp dụng quy trình phần mềm một cửa, lượng hồ sơ phát sinh nhiều trong khi nhân sự ít đã gây áp lực lớn trong công việc của CBCC, và sự hài lòng của tổ chức, cá nhân.

          Theo đó, thị xã giao Văn phòng HĐND-UBND phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, lựa chọn phương án khả thi nhất trong việc sắp xếp, bố trí cán bộ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Bộ phận một cửa thị xã. Nhất là trong liên thông thủ tục hành chính với Ngân hàng, Kho bạc, Chi cục thuế, Công an, để đưa vào vận hành tổ chức Bộ phận một cửa theo đề án mới.

          Theo đề án được UBND tỉnh phê duyệt, có 240 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã. Trong đó, có 225 thủ tục được thực hiện theo cơ chế một cửa; 15 TTHC áp dụng theo cơ chế một cửa liên thông. TTHC và dịch vụ công thuộc thẩm quyền của ngành dọc gồm có 26 thủ tục theo cơ chế một cửa và  một cửa liên thông.

          Theo lộ trình, đến hết năm 2020, 100% TTHC phải được tiếp nhận và trả kết quả thông qua Bộ phận một cửa của thị xã; hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Trong đó, lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp giấy phép xây dựng, lĩnh vực công nghiệp tiêu dùng, lĩnh vực lưu thông hàng hóa trong nước được thực hiện liên thông ở mức độ 3.

          Định hướng đến năm 2030, 90% TTHC được xây dựng, áp dụng quy trình phần mềm một cửa; nâng mức độ cung ứng dịch vụ công lên cấp độ 3, 4 và đạt trên  85% sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với tinh thần làm việc, sự phục vụ của CBCC thị xã.


Hồng Nguyên- Bá Lộc