UBND Tx Dĩ An thông qua phương án bồi thường dự án mở rộng suối lồ ồ

Văn hóa - Xã hội

          Sáng ngày 11 tháng 12, tại hội trưởng UBND phường Bình An, UBND TX Dĩ An đã tổ chức gặp gỡ hộ dân 2 phường Bình An và Bình Thắng nhằm thông qua phương án bồi thương hỗ trỡ và tái định cư dự án đền bù mở  rộng Suối Lồ ồ  thuộc hệ thống thoát nước và xử lý nước thải khu vực Dĩ An.


UBND TX Dĩ An đã tổ chức gặp gỡ hộ dân 2 phường Bình An và Bình Thắng


          Qua thống kê, có khoảng 261 trường hợp hộ dân bị ảnh hưởng trong đó có 227 trường hợp bị thu hồi đất, 34 trường hợp có tài sản trên đất của cá nhân khác. Hiện trạng khu đất giải tỏa có khoảng 85 căn nhà bị ảnh hưởng dọc theo 2 bên tuyến kênh chính, còn lại trên khu đất giải tỏa có nhà ở, đất ở, đất nông nghiệp chủ yếu  trồng cây trái, hoa màu dọc hai bên bờ suối.


Các ý kiến đóng góp của người dân


          Tại buổi họp dân, hội đồng bồi thường hỗ trỡ tái định cư dự án đền bù mở rộng dự án đã thông qua phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư cho các  trường hợp bị ảnh hưởng, căn cứ pháp luật thực hiện các các quy định liên quan. Theo đó, tùy trường hợp bị ảnh hưởng, người dân sẽ được bổi thường về đất, hỗ trợ tài sản công trình, vật kiến trúc, cây trái hoa màu vật nuôi, di dời mồ mả, chính sách hỗ trợ gia đình chính sách, hõ  trợ đào tạo nghề và tìm kiếm việc làm mới đối với trường hợp nhà nước thu hồi đất ở kết hoặc kinh doanh, dịch vụ của hộ GĐ, cá nhân, nguyên tắc bố trí, địa điểm tái định cư…trên tinh thần đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân.

          100% hộ dân đồng thuận đơn giá và phương án hỗ trợ. Riêng 1 số gia đình có nhà cửa công trình bị ảnh hưởng trong quá trình thi công đề nghị chính quyền địa phương nhanh chóng có phương án hỗ trợ sửa chữ nhà ở, thủ tục cấp phép xây dựng để xây lại nơi ở mới để đảm bảo an toàn ổn định đời sống, 1 số hộ sản xuất nông nghiệp có đất bị thu hồi, mong muốn được hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp.

          Ông Võ Anh Tuấn- Phó CTUBND TX Dĩ An đã ghi nhận ý kiến kiến nghị của người dân và sẽ tổ chức đoàn khảo sát nắm bắt tình  tình thực tế nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết khó khăn cho người dân, chỉ đạo phường và các ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho người dân thực hiện các thủ tục liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, cấp phép xây dựng… đúng quy định pháp luật. Sau khi thông qua phương án bồi thương hỗ trỡ và tái định cư dự án đền bù mở  rộng Suối Lồ ồ  thuộc hệ thống thoát nước và xử lý nước  thải khu vực Dĩ An, UBND TX Dĩ An sẽ trình UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt và sớm giải quyết đền bù cho người dân.


Ông Võ Anh Tuấn- Phó CTUBND - TX Dĩ An ghi nhận ý kiến kiến nghị của người dân


          Dự án đền bù mở  rộng Suối Lồ ồ  Thuộc hệ thống thoát nước và xử lý nước  thải khu vực Dĩ An gồm 1 tuyến kênh mương chính và 5 tuyến nhánh nhằm phục vụ thoát nước mưa nước thải công nghiệp, giải quyết tình trạng ngập úng cục bộ, cải thiện vệ sinh môi trường trong khu vực. Đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành trên 90%, và là công trình đầu tiên trên địa bàn TX Dĩ An được sự đồng thuận cao từ phía người dân khi chưa được thông qua phương án đền bù nhưng đã tự nguyện hiến đất, công trình, tài sản để dự án được sớm triển khai hoàn thành./.


Duy Hội- Bá Lộc