Thị xã Dĩ An tổ chức Lễ Mitting hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Văn hóa - Xã hội

        Năm nay, Thị xã chọn phường Dĩ An làm lễ ra quân Mitting diển ra với các tiết mục sân khấu hóa tuyên truyền ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong nhân dân; quyền và nghĩa vụ công dân trong xây dựng và bảo vệ đất nước; trách nhiệm của CBCC trong thực thi nhiệm vụ..vv.. Sau lễ mít tinh, đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức phường Dĩ An tổ chức xe hoa diễu hành trên nhiều tuyến đường với các khẩu hiệu " Sống và làm việc theo Hiến Pháp và pháp luật”; Toàn dân tích cực tìm hiểu, học tập, thực hiện Hiến pháp và pháp luật”.


Đại diện lãnh đạo thị xã, các phường cùng người dân tham dự buổi lễ


        Cùng với hoạt động này, Thị xã Dĩ An in ấn tờ gấp pháp luật phân bổ về các phường để cấp phát đến các hộ dân. Đồng thời tổ chức các buổi trợ giúp pháp lý lưu động tại các khu phố và doanh nghiệp, góp phần đưa kiến thức pháp luật đến với nhân dân lao động và công nhân trên địa bàn.
      Các tập thể và cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác TT.PBGDPL tại phường Dĩ An được khen thưởng


Thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, các cấp- các ngành trên địa bàn Thị xã Dĩ An tập trung tổ chức các hoạt động đưa các quy định pháp luật đến với mọi đối tượng nhân dân qua các hình thức hội nghị, hội thi, tư vấn trợ giúp pháp luật, hòa giải cơ sở. Qua 10 tháng đầu năm nay, Hội đồng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của thị xã tổ chức hơn 750 cuộc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Cấp phát trên 8 ngàn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền Hiến pháp và pháp luật.


Đoàn xe diễu hành tuyên truyền


        Dịp này UBND phường Dĩ An tặng giấy khen cho 6 tập thể và 11 cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong công tác TT.PBGDPL ở địa phương.


Tuấn Anh-Hồng Nguyên