THANH NIÊN TIÊU BIỂU - CHI ĐOÀN BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Văn hóa - Xã hội

"Người Bí thư chi đoàn gương mẫu, sáng tạo, tiên phong"

       Tháng 09/2010, anh Hồ Trung Hậu sinh năm 1984 được nhận công tác tại Ban quản lý dự án thị xã Dĩ An (nay là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Dĩ An) với nhiệm vụ chính là công tác quản lý dự án các công trình giao thông và tham gia sinh hoạt tại Chi đoàn Ban quản lý dự án.

Cá nhân anh với vai trò là Bí thư Chi đoàn, anh đã luôn cố gắng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu xây dựng chi đoàn, thu hút đoàn viên tham gia các hoạt động của Chi đoàn. Là người cán bộ Đoàn năng nổ, nhiệt tình và luôn gần gũi, gắn bó với đoàn viên thanh niên trong đơn vị nên anh luôn được mọi người yêu mến.

        Anh đã cùng các đồng chí trong BCH luôn chủ động xây dựng chương trình hành động của Chi Đoàn đảm bảo đúng Điều lệ và phù hợp tình hình thực tế của cơ quan, thường xuyên tổ chức tập hợp đoàn viên thanh niên trong đơn vị triển khai thực hiện các phong trào, kế hoạch, các chương trình hoạt động học tập nghị quyết của Đoàn khối cơ quan thị xã cũng như của Thị đoàn, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

        Bên cạnh đó, anh thường xuyên phối hợp tốt các hoạt động chung với các Chi đoàn khối Cơ quan: phối hợp Chi đoàn Liên cơ quan, Trung tâm phát triển quỹ đất, Quản lý đô thị tổ chức về nguồn hằng năm. Tham mưu cấp ủy, thủ trưởng tổ chức các hoạt động tình nguyện với Chi đoàn kết nghĩa đạt hiệu quả cao như: Phối hợp Chi đoàn kết nghĩa khu phố Thắng Lợi 1 đẩy mạnh phong trào “đền ơn đáp nghĩa” bằng hoạt động thăm hỏi và tặng quà cho các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày 27/7 hằng năm, tổ chức trao tặng và trực tiếp lắp đặt 02 quạt trần cho lớp học tình thương tại khu phố Nội Hóa 1, hằng quý đều tổ chức thăm hỏi và tặng quà (gồm sách, vở, bút viết) cho lớp học tình thương tại Khu phố Nội Hóa 1.

        Không chỉ là Người Bí thư chi đoàn gương mẫu, sáng tạo, tiên phong, ở cương vị là cán bộ kỹ thuật Ban quản lý dự án anh đã không ngừng tìm tòi, học hỏi, nghiên cứu các giải pháp nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý dự án đầu tư xây dựng. Năm 2017, anh Hồ Trung Hậu nhận được bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2016.