Ngân hàng chính sách xã hội TX Dĩ An triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Văn hóa - Xã hội

          Tổng ngồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) TX Dĩ An tính đến hết tháng 6 năm 2019 là 296 tỷ 543 triệu đồng, tăng hơn 27 tỷ đồng so năm 2018, trong đó nguồn vốn TW chiếm 115 tỷ 265 triệu đồng, còn lại là ngồn vốn tỉnh TX. Hiện NHCS XH TX dĩ an đang triển khai  8 chương trình tín dụng ưu đãi thông qua ủy thác của các hội CCB, Hội LHTN, Hội LHPN và hội ND gồm cho vay hộ nghèo, cận nghèo, HSSV, nước sạch VSMT, giải quyết việc làm, doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ mới thoát nghèo, nhà ở xã hội. Trong 6 tháng đầu năm, NHCSXH TX đã giải ngân 68 tỷ 715 triệu đồng cho 1 ngàn 400 lượt hộ vay, nâng tổng dư  nợ hiện có lên 292 tỷ 379 triệu đồng với 5 ngàn 846 lượt hộ vay, trong đó ngồn vốn GQVL có tổng dư nợ nhiều nhất với 178 tỷ 919 triệu đồng với 3 ngàn 958 hộ được vay.Ngân hàng chính sách xã hội TX Dĩ An triển khai phương hướng nhiệm vụ


          Trong những tháng đầu năm 2019, NHCSXH TX thu nợ được 45 tỷ 567 triệu đồng. Nợ xấu tính đến hết tháng 6 năm 2019 là 690 triệu đồng, chiếm 0,24% tổng dư nợ với 72 hộ vay, tăng 109 triệu đồng so năm 2018, về nợ xâm tiêu có 1 vụ với số nợ 181 triệu đồng, giảm 15 triệu đồng. Về nợ hộ vay bỏ đi khỏi địa phương có 38 hộ giảm 8 hộ so năm 2018, với số tiền 562 triệu đồng.


Hình ảnh giao dịch tại ngân hàng 


          Những tháng còn lại của năm 2019, NHCS XH TX Dĩ An phối  hợp tốt với các hội đoàn thể các cấp, UBND các phường và các tổ tiết kiệm vay vốn tích cực tìm kiếm nguồn vốn để đáo ưng nhu cầu vay vốn cho người nghèo và các đối tượng chính sách, huy động tiền gửi tiết kiệm dân cư theo lã suất thị trường đạt ít nhất 90% tỉnh giao, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng giải ngân nhanh đảm bảo vốn kịp thời cho hộ vay. Tập trung triển khai chương trình cho vay nhà ở xã hội đạt ít nhất 90% kế hoạch tỉnh giao, thường xuyên phân tích xử lý nợ xấu, phòng ngừa nợ xấu phát sinh. Một số chỉ tiêu cụ thể gồm: tăng trưởng tín dụng ít nhất 10% so năm 2018, thu nợ, thu lãi tháng ít nhật 99%, nợ quá  hạn không tăng so đầu năm, không để phát sinh nợ xâm tiêu, chiếm dụng, huy động tiết kiệm qua tổ tiết kiệm vay vốn đạt 100% số tổ viên.


 Duy Hội