Thị xã Dĩ An- ngày 1/7/2-19- UBND thị xã phát động ủng hộ quỹ ĐƠĐN

Văn hóa - Xã hội

           Tại buổi lễ chào cờ đầu tháng – Lãnh đạo UBND thị xã Dĩ An phát động trong toàn thể CBCC-VC thị xã đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa thị xã năm 2019. Ông Phạm Văn Bảy - PCT thị xã phát động đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa thị xãLãnh đạo thị xã đóng góp Quỹ đền ơn đáp nghĩa thị xã năm 2019


         Ngay sau lễ phát động, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể đóng tại Trụ sở trung tâm hành chính thị xã đã đóng góp quỹ ĐƠĐN 13 triệu 800 ngàn đồng. Như vậy, tính đến nay- Quỹ ĐƠĐN năm 2019 thị xã đã nhận được 25 triệu 688 ngàn đồng từ sự ủng hộ của CBCC-VC thị xã, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

          Đợt phát động gây quỹ ĐƠĐN sẽ tiếp tục đến tháng 12/2019, trong đó tập trung trong tháng cao điểm ngày 27/7 nhân kỷ niệm ngày TBLS 27/7 năm nay. Mọi sự đóng góp, kính mời các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân gửi về Phòng LĐTBXH lầu 1 TTHC thị xã hoặc gửi vào số TK: 3751.0.1032440.00000 tại KB Nhà nước Dĩ An.


          Hồng Nguyên – Bá Lộc