Đại hội tổng kết phong trào “ cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019

Văn hóa - Xã hội

Sáng ngày 20 tháng 6 năm 2019, Hội CCB TX Dĩ An đã long trọng tổ chức đại hội tổng kết phong trào “ cựu chiến binh gương mẫu” giai đoạn 2014-2019 và đề ra phương hướng giai đoạn 2019-2024. Đại hội đã khen thưởng 25 tập thể, 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CCB gương mẫu 5 năm qua và bầu 16 đại biểu đi dự Đh CCB gương mẫu  tỉnh Bình Dương.


Hình ảnh đại hội tổng kết phòng trào thi đua


Với chủ đề thi đua “ phát huy bản chất truyền thống  Bộ đội  cụ Hồ trung thành đoàn kết gương mẫu đổi mới xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh”   giai đoạn tới Hội CCb thị xã sẽ tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của Hội:  Tích cực và gương mẫu tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân. Cùng với MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; động viên cán bộ hội viên nêu cao tinh thần tự lực, tự cường đẩy mạnh phong trào ‘ CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo, thăm hỏi hội viên; vận động hội viên tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương như phong trào “ toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn dân bảo vệ ANTQ..”  quan tâm đến công tác tuyên truyền bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ.Giai đoạn 2014-2019 Hội CCB thị xã đã phát huy vai trò thực sự là lực lượng tin cậy xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân. Nhiều phong trào của Hội đã đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương như phong trào cựu chiến binh giúp nhau làm kinh tế. Đến nay toàn Hội không còn hộ nghèo. Mô hình tấm lòng vàng đã giúp đỡ 45 hội viên, con em hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mô hình “ tiếp sức học sinh nghèo đến trường” đã có 1.365 cháu ở 31  lượt trường học được nhận quà với tổng trị giá trên là 614 triệu đồng… Ngoài ra các hội viên CCB luôn gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương, tích cực giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.


Minh Huyền- Bá Lộc