Thị xã Dĩ An- ngày 25/6- HĐND thị xã giám sát kết quả triển khai thực hiện một số chỉ tiêu Nghị quyết 01/2015 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020

Văn hóa - Xã hội

           Thực hiện Nghị quyết 01/2015 của BCH Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2015-2020, Thị xã Dĩ An tập trung các giải pháp, nguồn lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KTXH trên địa bàn. Đến nay, đã có 7/9 chỉ tiêu đạt so với kế hoạch. Bao gồm, bình quân tổng vốn đầu tư XDCB –CTĐT hàng năm là 411 tỷ đồng/ năm- tăng 61 tỷ đồng so với kế hoạch; 100% với 42 tuyến đường do thị xã quản lý có vỉa hè, thoát nước, cây xanh và chiếu sáng; trên 80% với 638 tuyến đường do phường quản lý được nhựa hóa hoặc bê tông; trên 70% tuyến đường của phường có hệ thống chiếu sáng; bó cáp viễn thông trên các tuyến đường TW-Tỉnh-Thị xã đã bó cáp đạt hơn 70%; 7/7 phường có công viên hoặc thiết chế văn hóa thể thao; Thị xã đã xử lý 43 điểm ngập úng - khắc phục cơ bản tình trạng ngập úng cục bộ, kéo dài tại nhiều khu vực.


bà Ngô Ngọc Điệp- Chủ tịch HĐND thị xã Dĩ An chủ trì cuộc họp phát biểu kết luận


          2 chỉ tiêu chưa đạt là diện tích cây xanh mới đạt 7,8m2/đầu người, thấp hơn chỉ tiêu 2,2m2; diện tích nhà ở bình quân đạt 29,72m2/đầu người- so với chỉ tiêu là 31,7m2/đầu người. Nguyên nhân là do, dân số cơ học tăng ảnh hưởng đến diện tích trồng cây xanh và diện tích nhà ở chia bình quân dân số trên địa bàn.

          Phát biểu kết luận, bà Ngô Ngọc Điệp- Chủ tịch HĐND thị xã Dĩ An, yêu cầu các phòng ban chuyên môn, đơn vị, địa phương tập trung các giải pháp, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn phục vụ phát triển hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Nhất là các công trình trọng điểm về giao thông, thoát nước, các công trình tạo động lực phát triển KTXH, phát triển đô thị Thị xã. Rà soát lại các chỉ tiêu, đánh giá sát kết quả thực hiện làm cơ sở cho việc xây dựng phương án, giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, góp phần xây dựng đô thị Dĩ An văn minh – giàu đẹp.


          Hồng Nguyên – Bá Lộc