Giao ban công tác Dân vận quý I/2023

Thời sự - Chính trị

     Quý I/2023, Ban Dân vận Thành ủy Dĩ An đã tham mưu BTV Thành ủy củng cố, kiện toàn thành viên, xây dựng kế hoạch công tác Dân vận của Ban chỉ đạo các cấp, trong đó có kế họach phối hợp giữa Ban Dân vận với HĐND-UBND-UBMTTQVN, các ngành, đơn vị  trong triển khai thực hiện công tác Dân vận trên các lĩnh vực.


Đại biểu tham dự hội nghị


     Theo đó những tháng đầu năm nay, HĐND-UBND thành phố duy trì công tác tiếp công dân với 48 cuộc, trong đó, lãnh đạo tiếp 12 cuộc, tiếp nhận 33 đơn thuộc thẩm quyền. Đến nay, đã giải quyết 25 đơn đạt tỷ lệ 76%. Thường trực HĐND thành phố giám sát kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH 5 năm, giai đoạn 2021-2025; tổ chức khảo sát một số công trình đầu tư công do UBND thành phố làm chủ đầu tư, qua đó đề nghị chủ đầu tư, đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình: trường THCS Tân Đông Hiệp B và hạ tầng đất công phường Đông Hòa. Trong quý I, Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố giải quyết gần 14 ngàn hồ sơ/ 15 ngàn 100 hồ sơ đã tiếp nhận, tỷ lệ hồ sơ đúng hạn đạt 100%.

     Công tác Dân vận của lực lượng vũ trang, MTTQ và các đoàn thể; công tác Dân vận gắn với thực hiện QCDC cơ sở theo Pháp lệnh 34/2007 của UBTVQH khóa XI, NĐ 04/2015 và NĐ 145/2020 của CP trên địa bàn thành phố thực hiện nề nếp, đồng bộ và đạt kết quả tích cực. Hoạt động khối vận các phường tập trung vào kế hoạch, nhiệm vụ của năm.


Đồng chí Trần Văn Tân - Phó trưởng Ban Dân vận Thành uỷ phát biểu


      Trong quý II/2023, Ban Dân vận Thành ủy Dĩ An tiếp tục phối hợp cùng MTTQ và các đoàn thể tập trung công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng thành phố Dĩ An đạt đô thị loại II; tổ chức giám sát các đơn vị, địa phương về thực hiện Đề án "Công tác Dân vận tham gia xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh" giai đoạn 2021-2025; phối hợp các cơ quan, đơn vị tổ chức "Diễn đàn lắng nghe ý kiến Nhân dân" năm 2023; tăng cường nắm tình hình dân nguyện ở các địa bàn trọng điểm; phối hợp tham mưu BTV Thành ủy về nhân sự và văn kiện chuẩn bị Đại hội Hội nông dân thành phố và Đại hội LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2023-2028.


Hồng Nguyên – Anh Toàn