Thành ủy Dĩ An sơ kết 2 năm thực hiện chương trình hành động 03 về CCHC giai đoạn 2020-2025

Thời sự - Chính trị

      Thực hiện chương trình hành động số 03 của Thành ủy Dĩ An về CCHC giai đoạn 2020-2025, các cấp ủy Đảng-chính quyền đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo; công tác tuyên truyền CCHC được quan tâm thực hiện sâu rộng trong CBCC-CV, đoàn viên, hội viên và nhân dân.


Đại biểu tham dự hội nghị

Bà Ngô Ngọc Điệp - Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP phát biểu tại hội nghị


      Trong 2 năm qua, thành phố đã rà soát, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy trên cơ sở vị trí việc làm phù hợp với chức danh, yêu cầu nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào CCHC. Hiện nay thành phố đang áp dụng phần mềm xử lý công việc đồng bộ, 100% thủ tục hành chính được áp dụng xử lý trên phần mềm một cửa điện tử, 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4… Trong 2 năm, Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa các phường đã tiếp nhận và giải quyết trên 132 ngàn hồ sơ, tỷ lệ hổ sơ giải quyết đúng và trước hẹn đạt 99,3% vượt mục tiêu đề ra. Sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành chính  nhà nước tại thành phố Dĩ An đạt gần 82%.


Ông Võ Văn Hồng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP phát biểu tại hội nghị

Ông Bùi Thanh Nhân - Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo


      Trong thời gian tới, thành phố Dĩ An tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong Đảng, hoạt động quản lý điều hành của chính quyền; rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính; tăng cường giám sát đối với việc thực hiện quy trình, thời gian giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước và CBCC-VC. Thành phố tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật để phục vụ cải cách hành chính, chuyển đổi số; đào tạo bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCC-VC, đẩy mạnh xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số…
Minh Huyền- Tuấn Anh