Sinh hoạt chi bộ chuyên đề về nguồn tại các di tích lịch sử-văn hóa

Thời sự - Chính trị

                                                                    

      Sáng ngày 3/3/2023, Chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thành phố Dĩ An phối hợp cùng chi bộ Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và HĐND tỉnh Bình Dương tổ chức sinh hoạt chi bộ chuyên đề về nguồn tại các di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố.

      Sau khi dâng hương tại Tượng đài Đề-pô Xe lửa Dĩ An, đảng viên các chi bộ đã ôn lại lịch sử và quá trình phát triển của Đề-pô Xe lửa Dĩ An, nay là Công ty Cổ phần xea lửa Dĩ An. Cùng trong chuyến đi này, Đoàn đã đến dâng hương tại di tích Mả 35, Bia tưởng niệm liệt sĩ suối Mạch Máng, căn cứ cách mạng Hố Lang.


Đoàn tham quan nhà máy xe lửa Dĩ AnĐoàn đại biểu 2 cấp tham gia sinh hoạt tại công ty cổ phần Xe Lửa Dĩ An

Ông Bùi Văn Ra - Chánh Văn phòng ĐBQH và HĐND tỉnh phát biểu tại buổi sinh hoạt


     Những nơi Đoàn đến, là những địa chỉ đỏ có ý nghĩa lớn về chính trị, giáo dục lòng yêu nước- truyền thống cao quý được hun đúc và giữ gìn trong quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Là niềm tự hào của mỗi cán bộ, đảng viên về những trang sử hào hùng của dân tộc, cảm nhận sâu sắc hơn công lao to lớn của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.


Đoàn thắp hương tưởng niệm tại di tích Mả 35


 


      Chuyến sinh hoạt chuyển đề về nguồn lần này có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cán bộ đảng viên. Qua đây, chi bộ Văn phòng HĐND-UBND thành phố Dĩ An tiếp tục mở rộng kết hợp với các chi bộ khác để tổ chức và duy trì sinh hoạt chuyên đề về nguồn nhằm tăng cường hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Qua đó học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần bồi đắp lòng tự hào, tình yêu đất nước, nâng cao ý thức trách nhiệm, nổ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.


Hồng Nguyên – Anh Toàn