Phiên họp UBND TP Dĩ An đánh giá tình hình KTXH - QPAN tháng 2, phương hướng tháng 3/2023

Thời sự - Chính trị

     Bước sang năm 2023, bằng các giải pháp quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố và sự tập trung nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm của các ngành, đơn vị, tình hình KTXH của thành phố trong 2 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực. Trên lĩnh vực kinh tế, giá trị thương mại dịch vụ đạt trên 18 ngàn 300 tỷ đồng, tăng 20,58% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 22 ngàn tỷ đồng. Thành phố đã giải ngân hơn 239 tỷ đồng các nguồn vốn đầu tư công, đạt 20,24% kế hoạch năm. Công tác giải tỏa, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án được tập trung với tổng số 226 hồ sơ của 6 công trình, dự án với số tiền hơn 309 tỷ đồng. Tình hình ANTT ổn định, thành phố giao quân đạt chỉ tiêu trên giao.


Đại biểu tham dự hội nghị


     Trong quý II/2023, TP Dĩ An sẽ tổ chức Lễ công bố Quyết định của TTCP công nhận TP Dĩ An đạt đô thị loại II. Lập thành tích chào mừng sự kiện quan trọng của địa phương, thành phố tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN, đặc biệt tập trung các nhiệm vụ đầu tư, phát triển đô thị, giải tỏa đền bù; nâng cao công tác phối hợp; xây dựng lộ trình, giải pháp hoàn thiện tiêu chí còn thiếu của đô thị loại 2, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các nhà doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân, các tầng lớp nhân dân tham gia cải tạo, chỉnh trang, xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị thành phố Dĩ An đến năm 2030, tham gia hưởng ứng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc...


Ông Đào Quy Luật - Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân phát biểu tại hội nghị

Ông Võ Văn Hồng - Chủ tịch UBND TP phát biểu chỉ đạo


Hồng Nguyên – Anh Toàn