Kiểm tra công tác xây dựng và triển khai kế hoạch CCHC 2023 tại các phường

Thời sự - Chính trị

     Đoàn công tác TP Dĩ An do ông Phạm Văn Bảy- Phó chủ tịch UBND TP Dĩ An làm trưởng đoàn vừa có buổi  kiểm tra việc xây dựng và triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 tại các phường.

     Tại phường An Bình và phường Dĩ An, đoàn ghi nhận 2 phường đã xây dựng và triển khai nghiêm túc kế hoạch CCHC năm 2023. Các địa phương đều xác định công tác CCHC là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động chỉ đạo, điều hành; lấy người dân làm trung tâm, sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.


Đoàn kiểm tra làm việc tại P. Dĩ An


     Kế hoạch CCHC năm 2023 của các phường đề ra hơn 20 chỉ tiêu cụ thể gắn với các giải pháp thực hiện  trên từng nội dung cải cách. Trong đó, các phường tiếp tục rà soát đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, ứng dụng CNTT theo tiêu chí 3 không; 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ, đúng hạn; 100% các hồ sơ thủ tục hành chính được theo dõi trạng thái xử lý trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính các cấp, được đồng bộ với Cổng dịch vụ công Quốc gia để người dân, doanh nghiệp có thể giám sát, đánh giá quá trình thực hiện; 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và có biểu mẫu điện tử; mức độ hài lòng của người dân doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính tối thiểu đạt 90%; 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải được ký số, số hóa và chuyển tra kết quả số hóa cho người dân, doanh nghiệp...Trong thời gian tới, đoàn công tác sẽ tiếp tục kiểm tra đối với các phường còn lại./.

 
Minh Huyền- Tuấn Anh