Tập huấn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính

Thời sự - Chính trị

     Văn phòng HĐND-UBND TP Dĩ An vừa tổ chức tập huấn hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

    Lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thành phố, lãnh đạo các phường, CBCCVC Trung tâm phục vụ hành chính công thành phố và Bộ phận một cửa các phường đã được cán bộ Sở TT&TT tỉnh Bình Dương, VNPT Bình Dương tập huấn các nội dung về quy trình tiếp nhận,  xử lý và trả hồ sơ trực tuyến cho người dân trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.


Hội nghị tập huấn HTTT giải quyết thủ tục hành chính


      Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính đã nâng cấp với những giao diện mới,  tính năng ưu việt phục vụ nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý  và trả kết quả các hồ sơ  hành chính.

     Hệ thống đáp ứng các tính năng kết nối, tích hợp thông tin với Cổng Dịch vụ công quốc gia tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan nhà nước, cá nhân, tổ chức xác thực thông tin giải quyết các thủ tục hành chính một cách nhanh chóng, chính xác.

       Cùng ngày, đội ngũ tình nguyện viên Trung tâm phục vụ hành chính công TP Dĩ An cũng đã được tập huấn về cách thức tạo tài khoản, nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến. Sau khi thành thục các thao tác, đội ngũ tình nguyện viên sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến.


 Tình nguyện viên tham gia tập huấn tại TT PVHCC TP


      Hiện nay TTPVHC TP và bộ phận 1 cửa các phường đang chạy thử nghiệm thông tin giải quyết thủ tục hành chính mới./.


Minh Huyền - Anh Toàn