109 học viên mới hoàn thành Bồi dưỡng Lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Thời sự - Chính trị

       Chiều 22/2, Trung tâm Chính trị thành phố phối hợp cùng Ban tổ chức Thành ủy tổ chức Lễ Bế giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 109 đảng viên mới khoá I/2023 đến từ 19 chi, Đảng bộ trực thuộc Thành ủy và Đảng bộ Công ty Xe lửa Dĩ An, Công ty TNHH MTV XNK 2/9 Đaklak chi nhánh Bình Dương.


Học viên nhận Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học


      Lớp học diễn ra trong 8 ngày từ 13/2-22/2/2023. Kết thúc lớp học, 100% học viên đạt yêu cầu trở lên trong đó 11% học viên đạt xuất sắc,  89% học viên đạt khá, giỏi. Căn cứ vào kết quả học tập, rèn luyện Giám đốc Trung tâm Chính trị tặng giấy khen cho 11 học viên.


11 học viên xuất sắc được khen thưởng


     Chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới nhằm giúp các đảng viên hiểu được những kiến thức cơ bản, cốt lõi về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; về những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nhiệm vụ của người đảng viên. Trên cơ sở đó, từng đảng viên xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tuấn Anh